Positieve Gezondheid, workshops, lezingen en de basismodule

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert.

Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid is een brede blik op gezondheid. Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op het ziek zijn maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.
Ook slaat Positieve Gezondheid een brug tussen zorg en welzijn. Binnen het onderwijs, zowel basis, middelbaar en het beroepsonderwijs, biedt Positieve Gezondheid handvatten om ontwikkeling, breder te ondersteunen. 

Hoe kan ik je helpen?

Als spreker&trainer&coach Positieve Gezondheid ben ik door het iPH, Instituut Positiv Health opgeleid en gecertificeerd ‘train de trainer’. In mijn werk staat de essentie van Positieve Gezondheid centraal. Naast inspiratie komt ook implementatie, de mogelijkheid om het gedachtegoed in je werk (van zorg tot onderwijs) toe te passen, met respect voor ieders persoonlijke waarden, ervaring en tempo, aan bod. Bij het toepassen van deze brede blik in de zorg, welzijn en onderwijs, is mijn ervaring als zorgprofessional ondersteunend.

Programma

In overleg met jouw organisatie, verzorg ik lezingen, trainingen en workshops op maat. Tijd, kosten en groepsgrootte in overleg. In compagnie bij de organisatie.
Informatie of boeking via de button contact, zie homepage.

Workshops Positief Gezond het jaar rond, voor professionals in de zorg, onderwijs en opvoeding.

Deze workshop is gebaseerd op mijn publicatie De Gelukgids, ontdek, waar je blij van wordt (Ploegsma 2024). De zes routes naar geluk zijn gebaseerd op de pijlers van Positieve Gezondheid. De workshop helpt jou om Positieve Gezondheid praktisch te zetten in het contact met kinderen en in het beleid. Gezondheidsdenken bevorderen, integraal werken en de uniciteit van ieder kind zijn het uitgangspunt.

Voor wie: professionals zorg, welzijn en onderwijs en ouders/opvoeders

​Webinar Positief Gezond basisonderwijs, meld je aan via de link en ga met ons in gesprek. 

 

Workshop: Positieve Gezondheid, inspiratie om te doen!

Wil je met Positieve Gezondheid aan de slag? Ervaar in de workshop wat Positieve Gezondheid voor jou en je organisatie kan opleveren.

De visie Positieve Gezondheid helpt jou als professional om op een andere manier te denken en te focussen op persoonlijke behoeften van jezelf, mensen om je heen of jouw organisatie. Je activeert elkaar om te handelen vanuit veerkracht en zingeving. Én om te denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Inhoud workshop:

  • Ontstaan van het gedachtegoed en de 6 dimensies
  • Werken met het spinnenweb als gespreksinstrument
  • Communicatie gericht op écht contact met de ander
  • Cliënten ondersteunen met hun veranderwens om aan de slag te gaan. Bij workshop van twee dagdelen  werken we verder aan de praktische verdieping;
  • Start onderzoek hoe je Positieve Gezondheid kunt toepassen in jouw praktijksituatie
  • Wat heb je daarvoor nodig van jezelf, het team en de organisatie?

Voor wie: professionals: zorg, welzijn en onderwijs.Foto: workshop jeugdartsen en verpleegkundigen GGD IJsseland

 

Workshops: Positieve Gezondheid, elke dag!

Waar liggen je kansen en mogelijkheden? Om zo meer veerkracht, energie en verbondenheid te ervaren.

Voor wie: burgers,  bijvoorbeeld georganiseerd in een wijk of ‘Vitaalouder’ leden.

  

Workshop Positieve Gezondheid, wijkverpleegkundige en hun teams

Met het Van Kleef Instituut, Laurens Thuiszorg, LOCOmotion en Scouters hebben we vanuit Positief Gezond de ZRR vernieuwd en doorontwikkeld in de praktijk.

Inhoud: in de workshop  Positieve Gezondheid wijkteams krijgt de visie Positieve Gezondheid inhoud door de praktisch toepasbare benadering de ZRR en het ‘andere of positieve’ gesprek. Je krijgt uitleg over het ontwikkelde lesmateriaal. Met casussen onderzoeken de meerwaarde van deze aanpak in de praktijk.  

Voor wie: wijkverpleegkundige en organisatie wijkteams.

Volg een van de workshop: maak kennis met de achtergrond van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en ervaar jouw eigen Positieve Gezondheid. Het ervaren van jouw eigen Positieve Gezondheid is de sleutel om het gedachtegoed door te geven aan je omgeving en ermee te gaan werken.

Ik werk samen met Instituut Positiv Health, Van Kleef Instituut (tools ontwikkelen en trainingen in de zorg), gemeentes, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties, arbeidsdeskundige, ProPersona (psychiatrische zorg) en onderwijs

Positieve Gezondheid vergroot de mogelijkheid om domein overstijgende samenwerking: zorg, welzijn, onderwijs en burgerkracht te bevorderen.

Ontdek tijdens een van de workshops waar je invloed op kunt uitoefenen en waar je je regie kunt nemen op je eigen leven. Wat wil jij meer aandacht geven, welke stap wil je daarin zetten en wat heb je daarvoor nodig? Leer je collega´s beter kennen door met elkaar te delen wat voor jou belangrijk is.

  

(review)

Op 28 maart jl. hebben de leden van Vivent Langer Thuis (ledenorganisatie in 's-Hertogenbosch en omstreken) kennis kunnen maken met de visie 'positieve gezondheid'. Evelien heeft op een inspirerende, toegankelijk en heldere manier deze visie vorm weten te geven. Er was een fijne interactie en aandacht voor iedereen. Op papier is de visie soms nog wat abstract, maar Evelien heeft deze op een prettige manier weten over te brengen. Uit deze middag zijn tevens mooie aanbevelingen gekomen voor vervolgsessies. Onze dank voor een heel fijne en leerzame middag.

Team Vivent Langer Thuis