Positieve gezondheid

Positieve Gezondheid, workshops, lezingen en de basismodule

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert.

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op het ziek zijn maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.
Ook slaat Positieve Gezondheid een brug tussen zorg en welzijn. Binnen het onderwijs, zowel basis, middelbaar en het beroepsonderwijs, biedt Positieve Gezondheid handvatten om ontwikkeling, breder te ondersteunen. 
 
Als trainer&coach Positieve Gezondheid ben ik door het iPH, Instituut Positiv Health, opgeleid en gecertificeerd ‘train de trainer’. Centraal staat de essentie van Positieve Gezondheid. Naast inspiratie komt ook implementatie, de mogelijkheid om het gedachtegoed in je werk (van zorg tot onderwijs) toe te passen, met respect voor ieders persoonlijke waarden en tempo, aan bod.

Bij het toepassen van deze brede blik in de zorg, welzijn en onderwijs, is mijn ervaring als zorgprofessional ondersteunend.

In overleg met jouw organisatie, verzorg ik de volgende lezingen, trainingen en workshops op maat.

Basismodule Positieve Gezondheid Als trainer Positieve Gezondheid ben ik gecertificeerd om de door het iPH ontwikkelde Basismodule ‘Werken met Positieve gezondheid’ ook in blended module, te geven.

Lezing/webinar Positieve Gezondheid De inhoud van de lezing is een kennismaking met Positieve Gezondheid: het ontstaan van het gedachtegoed, details over het onderzoek en wat je ermee kunt en hoe het de gezondheidszorg in Nederland/buitenland kan veranderen. Vanuit mijn ervaring in de zorg en het onderwijs onderbouw ik mijn verhaal met voorbeelden uit de praktijk. De inhoud van de lezing stem ik af met de specifieke wensen van de organisatie en de achtergrond van de deelnemers.

Workshop Positieve Gezondheid #hoe dan Wil je meer leren over positieve gezondheid en hoe je dit concept binnen je werk of organisatie kunt toepassen? Volg dan een workshop positieve gezondheid. Je krijgt tips en handvatten om het andere gesprek te voeren, waarbij je gebruik maakt van het spinnenweb. Een mooie kennismaking met de praktische toepasbaarheid. Waar ga jij mee aan de slag? De workshop kan worden uitgebreid met actuele onderwerpen zoals: omgaan met stress, voeding en beweging en sociale interactie.

Training/workshop bij voorkeur incompany. Maximaal aantal deelnemers in overleg.

Duur: 1 - 2 uur. Op locatie of online. Kosten in overleg.

Informatie of boeking via de button contact, zie homepage.

Samenwerking met: Instituut Positiv Health, Van Kleef Instituut (tools ontwikkelen en trainingen in de zorg), gemeente, stichting welzijn, zorgorganisaties en onderwijs.

Enkele reviews deelnemers na workshop positieve gezondheid: ‘Eyeopener weer....om positief ergens binnen te stappen....dat mijn enthousiasme en positiviteit ook een positieve invloed op de cliënt kan hebben.’ ‘Super leuk om andere collega's te leren kennen en met elkaar in gesprek te gaan over positieve gezondheid!’ ‘Belangrijk om ook zelf in je kracht te staan om goed voor de cliënt te kunnen zorgen.’

(review)

Op 28 maart jl. hebben de leden van Vivent Langer Thuis (ledenorganisatie in 's-Hertogenbosch en omstreken) kennis kunnen maken met de visie 'positieve gezondheid'. Evelien heeft op een inspirerende, toegankelijk en heldere manier deze visie vorm weten te geven. Er was een fijne interactie en aandacht voor iedereen. Op papier is de visie soms nog wat abstract, maar Evelien heeft deze op een prettige manier weten over te brengen. Uit deze middag zijn tevens mooie aanbevelingen gekomen voor vervolgsessies. Onze dank voor een heel fijne en leerzame middag.

Team Vivent Langer Thuis