Positieve gezondheid

Positieve Gezondheid, workshops, lezingen en de basismodule

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert.


Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op het ziek zijn maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.
Ook slaat Positieve Gezondheid een brug tussen zorg en welzijn. Binnen het onderwijs, zowel basis, middelbaar en het beroepsonderwijs, biedt Positieve Gezondheid handvatten om ontwikkeling, breder te ondersteunen. 
 
Als trainer Positieve Gezondheid ben ik door het iPH gecertificeerd.
Als trainer Positieve Gezondheid geef ik workshops en lezingen over de essentie van Positieve Gezondheid. Naast inspiratie komt ook implementatie, de mogelijkheid om het gedachtegoed in je werk (van zorg tot onderwijs) toe te passen, met respect voor ieders persoonlijke waarden en tempo, aan bod. Als trainer Positieve Gezondheid ben ik tevens gecertificeerd om de door het iPH ontwikkelde Basismodule ‘Werken met Positieve gezondheid’ te geven. Deze basismodule kan in kleine groepen worden gegeven.

Training: Veerkracht en positieve gezondheid, in company

Wilt  u meer leren over positieve gezondheid en hoe u dit concept binnen uw werk of organisatie kunt toepassen? Volg dan de workshop: Veerkracht en positieve gezondheid.

Programma:
Wat is gezondheid eigenlijk?
Oude en nieuwe definitie van gezondheid.
Concept positieve gezondheid en de zes levensdomeinen.
Werken met het gespreksinstrument van positieve gezondheid.
Casus naar aanleiding van dit gespreksinstrument.
Waar ga je mee aan de slag?

Maximaal aantal deelnemers: 12
Duur: 1,5 - 2 uur
Op locatie of via het beeldscherm.
Kosten: in overleg


 
Informatie of boeking via de button  contact, zie homepage