Auteursprogramma

Auteursprogramma

Een bezoek is interactief, informatief en stem ik af op de vraag van de organisatie. Programma’s verzorg ik voor leerlingen van de basisschool en de eerste groepen van middelbaar of voorgezet onderwijs alsook voor lerarenteams of ouderavonden.

Mijn boeken gaan over het leven van nu en bieden daardoor heel veel aanknopingspunten voor burgerschapsvorming in de vorm van uitwisseling in woord en beeld.

Leesbevordering en cultuureducatie gaan samen, want verhalen versterken verbinding. Verhalen, als bruggenbouwer, ook transcultureel!

Eigen creativiteit versterkt ieder mens!