Fysiotherapie kind en jeugd

Fysiotherapie

De praktijk Kind en Jeugd heeft in 2021 wederom het Certificaat: Praktijk met zorg, met een klantenbeoordeling van 9,4 ontvangen
 


De praktijk heeft een hechte samenwerking opgebouwd met de huisartsen in de omgeving, kinderartsen van het Deventer Ziekenhuis, orthopedagogische onderzoekscentra en leerkrachten van de basisscholen in de regio. De kinderpraktijk is aangesloten bij ‘ZorgSamen’ een samenwerkingsverband rond het kind te Lochem. Wij zijn nauw betroken bij diverse onderzoeken rond de integrale behandeling van het kind. De praktijk is bevoegd voor de verschillende zorgpaden. Een zorgpad is een multidisciplinaire aanpak in 1e lijn zorg, dus dichtbij huis. Wij nemen deel aan het zorgpad SOLK. Dat is de afkorting van Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke klachten, het gaat om kinderen die langdurig klachten hebben die hun dagelijks leven ernstig beïnvloed. Cool2befit is een programma voor kinderen met overgewicht en obesitas. BZD staat voor Brede Zorg Dichtbij, dit gaat om multidisciplinaire ondersteuning van kinderen van 0-4 jaar en 4-12 jaar. 

De praktijk maakt gebruik van het elektronisch patiëntendossier en is gecontracteerd met alle ziektekostenverzekeringen. Tevens werkt de praktijk met DTF, dat houdt in dat u zonder verwijzing uw kind kunt aanmelden voor fysiotherapie, indien nodig wordt de huisarts betrokken bij de behandeling. Fysio voor kinderen valt in het basispakket en wordt derhalve volledig vergoed. 

 

Praktijk werkt volgens de richtlijnen positieve gezondheid. Voor workshops en trainingen Positieve Gezondheid klik hier

 

Positieve Gezondheid sluit aan bij mijn visie van de integrale benadering en behandeling van het kind. Als deskundige: train de trainer Positieve Gezondheid ben ik opgeleid door het Instituut Positieve Gezondheid en geef ik lezingen, workshops en trainingen zowel aan de doelgroep zorgverleners als ook binnen het onderwijs en het beleid (bijvoorbeeld gemeente).

Kort samengevat is mijn visie: Gezondheid te zien als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van sociale, fysiek en emotionele uitdagingen van het leven. Mijn ervaring is dat deze blik zowel voor kinderen/jongeren, ouders als ook andere betrokkenen (onderwijs, GGd enz.) zeer versterkend en verbindend werkt.

Wilt u praktische informatie over de lezingen, workshops of trainingen kunt u contact opnemen via (link) info@evelienvandort.nl

Praktijk informatie 

Praktijk Kind en Jeugd (0-18)
Evelien van Dort- de Meester 
Veerweg 3-b,  7213EA Gorssel 

BIG geregistreerd onder nummer 99034446504

Contact
 T.: 0575-491313  M.: 06-10313593 
 (bij voorkeur: 9.00-9.30 uur)  


Openingstijden: de eerste afspraak maken we indien mogelijks binnen twee werkdagen, de praktijk heeft flexibele openingstijden. Baby’s worden bij voorkeur thuis behandeld.

Evelien van Dort specialisaties:

Functie: Fysiotherapeut . Specialisatie:  Intergrale fysiotherapie zie (www.nvaf.info) Zuigelingenasymmetrie (Diagnostiek, Interventie), Senso-motorische integratie bij kinderen, Klinisch redeneren bij kinderen met schrijfproblemen, Medical taping bij kinderen, Sportblessures bij kinderen, SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten), oefenprogramma voor kinderen van zes tot achttien jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening, Obesitas in beweging (Cool2Bfit). Verbonden met de zorgpaden ZorgSamen Lochem, multidisciplinair aanpak SOLK, BZD Brede Zorg Dichtbij (o-4 jaar) en kinderen met overgewicht. (zie www.Zorgsamen.com . Trainer en begeleider Positieve gezondheid (zie IPH.nl).

Aanmelding van uw kind kan ook via contact, met vermelding naam en telefoonnummer.

Uw kind aanmelden

Reviews Qualizorg 2017, cliënt tevredenheidsonderzoek betreft zorgverlener fysiopraktijk kind en jeugd E. van Dort.

Ouder van kind van zes jaar: Evelien kan goed luisteren, legt niets op maar bespreekt zaken in alle openheid en geeft advies en is transparant over wat de behandeling aan resultaat zou opleveren. Ouder van meisje van zestien jaar: Evelien is deskundig en oprecht persoon, ze luistert goed, is realistisch, open en eerlijk tegen mijn dochter. 

Qualiview 2019: Klachten worden serieus genomen, duidelijke instructies om thuis met het kind te oefenen.

 

Specialisatie

Mijn praktijk is gespecialiseerd in de onderstaande behandelingen van peuters, kleuters, schoolkind en puber.

 • Stress gerelateerde klachten o.a. hoofdpijn/buikpijn, langdurig vermoeid, ondergewicht 
 • Schrijfmotoriek en houding
 • Sportletsels
 • SOLK somatisch onverklaarbare klachten, zorgpad Zorgsamen 

 

​Behandeling in de praktijk  

Fysiotherapie bij kinderen richt zich o.a. op motorische problemen die de algehele ontwikkeling beïnvloeden. Kinderen leren al spelenderwijs maar sommige kinderen hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden te leren. Ook stelt de omgeving eisen aan het opgroeiende kind, bijvoorbeeld op school: schrijfmotoriek. Motorische problemen kunnen optimaal participeren in het sociale belemmeren, kinderen kunnen dit bijvoorbeeld uiten in afwijkend gedrag zoals motorische onrust en concentratieproblemen. Bij het behandelen van kinderen worden de ouders heel duidelijk betrokken.  

 

Als geregistreerd fysiotherapeut is mijn aanpak voornamelijk gericht op de motorische ontwikkeling. Daarnaast heb ik me binnen de fysiotherapie toegelegd op de gedragsmatige/ psychische ontwikkeling van een kind. Aanvullend naast mijn diagnose en behandeling, pas ik tevens de ritmische massage toe. De massage is ontwikkeld vanuit holistisch medische inzichten. 

 

Mijn methoden van werken

Het intakegesprek met kind en ouders of verzorgers van het kind geeft zicht op de hulpvraag. Met een bewegingsopdrachten en door middel van massage krijg ik een indruk: is het kind motorisch op niveau en hoe zit het kind in zijn vel? Deze bevindingen bespreek ik met de ouders/verzorgers en stel zo nodig een behandelplan op waar behandeldoel en evaluatie momenten in onderling overleg worden aangegeven. De behandeling rond ik af met een schriftelijk verslag voor ouders/huisarts/specialist en andere betrokkenen, uiteraard met zorg voor uw privacygegevens 

Sensomotoriek: De behandeling is gericht om de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefen en bewegingstherapie (sensomotoriek) is aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. 

Ritmische Massage: Een algemene karakteristiek van de massage is de ademende kwaliteit waardoor de eigen genezingskracht wordt aangesproken. Kinderen ervaren de massage meestal als rustgevend en prettig. Met de massage kan de beleving van het eigen lijf en andere psychosomatische processen positief beïnvloed worden. Een integrale therapie die de algehele ontwikkeling ondersteund. Deze therapie werkt ondersteunend bij kinderen met o.a.:  onbegrepen pijnklachten, weinig energie: uitputting/vermoeidheid, slaapproblemen en ontwikkelingsproblemen 

Sherborne: Deze bewegingspedagogiek is ontwikkeld als therapeutische spelvorm om kinderen onder ander met autisme (spectrum stoornis) en ook ouders en kinderen met hechtingsproblemen te helpen hun relatieproblemen in een proces van verandering te brengen.

 

Aanvullende informatie baby en peuter

De baby leert al bewegend met zijn benen en armpjes steeds doelgerichter te bewegen. Van hulpeloos naar zelfstandige peuter: de motoriek ontwikkelt zich binnen een jaar spectaculair. Voor deze jonge leeftijdsgroep kan kinderfysiotherapie nodig zijn. Uw baby heeft de neiging om zich te overstrekken of hij ligt altijd met het hoofd naar één kant gedraaid. Sommige baby's hebben moeite met het leren omrollen naar de buik, kruipen of staan. We begeleiden ook ouders als hun baby veel huilt en onrustig is. 

Naar aanleiding van uw vraag of verwijzing door het consultatiebureau/huisarts of kinderarts doe ik bij baby’s het onderzoek meestal bij u thuis, in de eigen omgeving van uw baby. Ik observeer de spontane bewegingen van uw baby, want hieruit kun je veel opmaken. Bij peuters is het onderzoek in de fysiopraktijk. De bevindingen worden met u besproken en ik doe u een behandelvoorstel en/of geef advies en praktische tips. 

Indicatie fysiotherapie o.a.: voorkeurshouding, de baby kijkt steeds naar één kant, overstrekken, veel huilen/ onrustig zijn, trage motorische ontwikkeling: laat met pakken van materiaal, omrollen, kruipen of lopen. 

Een voorbeeld: mijn kind is 20 maanden en loopt nog niet. En nu? De meeste kinderen kunnen een aantal passen loslopen op een leeftijd van 14 maanden. Er is een grote spreiding: er zijn kinderen die met 9 maanden loslopen en er zijn er bij die dit pas kunnen bij 23 maanden. Als u zich zorgen maakt omdat uw kind nog niet loopt, kunnen wij door een onderzoek bekijken of er een oorzaak is of dat u gerust nog kunt afwachten totdat uw kind eraan toe is.   

 
Anvullende informatie over schrijfproblematiek

Hulpvraag van de leerkracht of ouders  

 • Mijn leerling/kind schrijft slordig.  
 • Mijn leerling/kind schrijft krampachtig en gespannen.  
 • Het tempo van schrijven is erg laag.  
 • Mijn leerling/kind houdt de pen op een vreemde manier vast.  
 • Mijn leerling/kind is linkshandig en heeft zodoende problemen met schrijven.  

Bij schrijfproblemen wordt beoordeeld of er alleen sprake is van een schrijfprobleem, of dat er tevens problemen zijn in de fijne of eventueel grove motoriek. Hiervoor kan een motorische vaardigheidstest worden afgenomen. Het kind wordt gevraagd een stukje tekst of enkele woordjes te schrijven. 

 

Aan de ouders wordt gevraagd schriftjes van school mee te nemen. Met de leerkracht neem ik contact op om de aandachtspunten/ problemen te bespreken.  Wij maken bij het onderzoek naar schrijfproblemen gebruik van de volgende testen:  

 • M-ABC (Movement ABC) groep 1 t/m 8  
 • Koek (papier en pen taken) voor kinderen uit groep 1,2 en 3  
 • S.O.S. (Systematische Opsporing Schrijfproblemen) voor kinderen uit groep 3, 4 en 5.  
 • Hoe ik vind dat ik het doe (motorische competentie beleven van het kind) groep 1 t/m 5.  
 • B.H.K. (Beknopte beoordelingsmethode voor kinderhandschrift) groep 3,4 en 5  

Indien nodig wordt ook nog gebruik gemaakt van andere meetinstrumenten. 

Bij de therapie komen de volgende aspecten aan de orde:  

 • Goede zithouding en goed meubilair.  
 • Ontspannen positie van de schrijfarm op tafel.  
 • Voldoende afwisseling tussen spanning en ontspanning van de pols en van de vingers.  
 • Pengreep en keuze van de juiste pen.  
 • Opbouw van oefeningen gaat van groot naar klein.  
 • Opbouw van oefeningen begint met voorbereidend schrijven.  
 • De schrijfoefeningen worden ondersteund door oefeningen voor de oog- handcoördinatie en fijne motoriek.  
 • De fysiotherapeut volgt bij voorkeur de schrijfmethode van de school.  
 • Het oefenen van tekst of woordjes gebeurt met woorden waarvan de spelling goed wordt beheerst door het kind.   

Resultaat: Schrijven is een moeilijke vaardigheid. Kinderen hebben veel oefening en herhaling nodig. Ook moet er thuis nog geoefend worden om het geleerde te automatiseren. Als er geen sprake is van specifieke taalstoornissen of cognitieve problemen is het resultaat van de schrijftraining over het algemeen goed. 

Opleiding 

Sinds mijn fysiotherapie opleiding (Leiden ’84) ben ik als fysiotherapeute werkzaam met kinderen en volgde gespecialiseerde cursussen kinderfysiotherapie. Geregistreerd als algemeen practicus kwaliteitsregister KNGF, Koninklijk Nederlands Genootschap fysiotherapie. Ik ben lid NVAF (Nederlandse Vereniging Antroposofische Fysiotherapie en lid ZorgSamen, tevens neem ik deel aan de commissie zorgpad ontwikkeling SOLK  kind en jeugd van ZorgSamen. Daarnaast ben ik geregistreerd KNGF-visiteur voor praktijkbezoeken.