Fysiotherapie kind en jeugd

Fysiotherapie

De praktijk Kind en Jeugd heeft in 2022 wederom het Certificaat: Praktijk met zorg, met een klantenbeoordeling van 9,2 ontvangen. 
 

Praktijk informatie 

Praktijk Kind en Jeugd (0-18)
Evelien van Dort- de Meester 
Veerweg 3-b,  7213EA Gorssel 

BIG geregistreerd onder nummer 99034446504

Contact
 T.: 0575-491313  M.: 06-10313593 
 (bij voorkeur: 9.00-9.30 uur)  


Openingstijden: de eerste afspraak maken we indien mogelijks binnen twee werkdagen, de praktijk heeft flexibele openingstijden. Baby’s worden bij voorkeur thuis behandeld.

Praktijk Evelien van Dort specialisaties:

Integrale fysiotherapie zie (www.nvaf.info) zuigelingenasymmetrie, senso-motorische integratie bij kinderen (prikkelverwerking over of onderprikkeling/hoogsensitiviteit), kind/puber met schrijfproblemen, medical taping bij kinderen, sportblessures bij kinderen, SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten), oefenprogramma voor kinderen van zes tot achttien jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening, obesitas in beweging (Cool2Bfit).

De praktijk werkt met de zorgpaden Zorg Samen Lochem, multidisciplinair aanpak SOLK, BZD Brede Zorg Dichtbij (o-4 jaar) en kinderen met overgewicht. zie www.Zorgsamen.com.

Coaching vanuit een brede blik: positieve gezondheid (zie IPH.nl).

Aanmelding van uw kind kan ook via contact, met vermelding naam en telefoonnummer.

Uw kind aanmelden

De praktijk heeft een hechte samenwerking opgebouwd met de huisartsen in de omgeving, kinderartsen van het Deventer Ziekenhuis, Yunio, orthopedagogische onderzoekscentra en leerkrachten van de basisscholen in de regio. De kinderpraktijk is aangesloten bij ‘ZorgSamen’ een samenwerkingsverband rond het kind te Lochem.

Wij zijn nauw betroken bij diverse onderzoeken rond de integrale behandeling van het kind. De praktijk is bevoegd voor de verschillende zorgpaden. Een zorgpad is een multidisciplinaire aanpak in 1e lijn zorg, dus dichtbij huis. Wij nemen deel aan het zorgpad SOLK. Dat is de afkorting van Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke klachten, het gaat om kinderen die langdurig klachten hebben die hun dagelijks leven ernstig beïnvloed. Cool2befit is een programma voor kinderen met overgewicht en obesitas. BZD staat voor Brede Zorg Dichtbij, dit gaat om multidisciplinaire ondersteuning van kinderen van 0-4 jaar en 4-12 jaar. 

De praktijk maakt gebruik van het elektronisch patiëntendossier en is gecontracteerd met alle ziektekostenverzekeringen. Tevens werkt de praktijk met DTF, dat houdt in dat u zonder verwijzing uw kind kunt aanmelden voor fysiotherapie, indien nodig wordt de huisarts betrokken bij de behandeling. Fysio voor kinderen valt in het basispakket en wordt derhalve volledig vergoed. 

Praktijk werkt volgens de richtlijnen positieve gezondheid. Voor workshops en trainingen Positieve Gezondheid klik hier

Fysiotherapie kind en jeugd richt zich op de ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar. In iedere leeftijdsfase (baby, kleuter, lagere schoolkind of puber) zijn andere (sensomotorische) ontwikkelingsvragen aan de orde. Met de ouder en/of kind wordt gezocht hoe de ontwikkeling beoordeeld en ondersteund kan worden. Hiervoor kunnen bewegingsobservaties, testen, gesprek en oefeningen gebruikt worden.

Fysieke klachten zoals: ‘altijd maar moe’, buikpijn, verteringsproblemen, niet zindelijk worden, hoofdpijn, eczeem e.d.. Maar ook klachten die in het gedrag zichtbaar worden zoals bijvoorbeeld: te druk gedrag, niet goed kunnen afstemmen op andere kinderen, angstig zijn, driftbuien enzovoort.

Positieve Gezondheid sluit aan bij mijn visie van de integrale benadering en behandeling van het kind. Als deskundige: train de trainer Positieve Gezondheid ben ik opgeleid door het Instituut Positieve Gezondheid en geef ik lezingen, workshops en trainingen zowel aan de doelgroep zorgverleners als ook binnen het onderwijs en het beleid (bijvoorbeeld gemeente).

Kort samengevat is mijn visie: Gezondheid te zien als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van sociale, fysiek en emotionele uitdagingen van het leven. Mijn ervaring is dat deze blik zowel voor kinderen/jongeren, ouders als ook andere betrokkenen (onderwijs, GGD enz.) zeer versterkend en verbindend werkt.

Wilt u praktische informatie over de lezingen, workshops of trainingen kunt u contact opnemen via nfo@evelienvandort.nl

Reviews Qualizorg, cliënt tevredenheidsonderzoek betreft zorgverlener fysiopraktijk kind en jeugd E. van Dort.
Ouder van kind van zes jaar: Evelien kan goed luisteren, legt niets op maar bespreekt zaken in alle openheid en geeft advies en is transparant over wat de behandeling aan resultaat zou opleveren. Ouder van meisje van zestien jaar: Evelien is deskundig en oprecht persoon, ze luistert goed, is realistisch, open en eerlijk tegen mijn dochter. Klachten worden serieus genomen, duidelijke instructies om thuis met het kind te oefenen.

De praktijk is gespecialiseerd in de onderstaande behandelingen van peuters, kleuters, schoolkind en puber.

  • Stressgerelateerde klachten o.a. hoofdpijn/buikpijn, langdurig vermoeid, ondergewicht 
  • Schrijfmotoriek en houding
  • Sportletsels
  • SOLK somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten

​Behandeling in de praktijk  

Fysiotherapie bij kinderen richt zich o.a. op motorische problemen die de algehele ontwikkeling beïnvloeden. Kinderen leren al spelenderwijs maar sommige kinderen hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden te leren. Ook stelt de omgeving eisen aan het opgroeiende kind, bijvoorbeeld op school: schrijfmotoriek. Motorische problemen kunnen optimaal participeren in het sociale belemmeren, kinderen kunnen dit bijvoorbeeld uiten in afwijkend gedrag zoals motorische onrust en concentratieproblemen. Bij het behandelen van kinderen worden de ouders heel duidelijk betrokken.

 Als geregistreerd fysiotherapeut is mijn aanpak voornamelijk gericht op de motorische ontwikkeling. Daarnaast heb ik me binnen de fysiotherapie toegelegd op de gedragsmatige/ psychische ontwikkeling van een kind. Aanvullend naast mijn diagnose en behandeling, pas ik tevens de ritmische massage toe. De massage is ontwikkeld vanuit holistisch medische inzichten. 

Mijn methoden van werken

Het intakegesprek met kind en ouders of verzorgers van het kind geeft zicht op de hulpvraag. Met een bewegingsopdrachten en door middel van massage krijg ik een indruk: is het kind motorisch op niveau en hoe zit het kind in zijn vel? Deze bevindingen bespreek ik met de ouders/verzorgers en stel zo nodig een behandelplan op waar behandeldoel en evaluatie momenten in onderling overleg worden aangegeven. De behandeling rond ik af met een schriftelijk verslag voor ouders/huisarts/specialist en andere betrokkenen, uiteraard met zorg voor uw privacygegevens 

Sensomotoriek: De behandeling is gericht om de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefen en bewegingstherapie (sensomotoriek) is aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. 

Ritmische Massage: Een algemene karakteristiek van de massage is de ademende kwaliteit waardoor de eigen genezingskracht wordt aangesproken. Kinderen ervaren de massage meestal als rustgevend en prettig. Met de massage kan de beleving van het eigen lijf en andere psychosomatische processen positief beïnvloed worden. Een integrale therapie die de algehele ontwikkeling ondersteund. Deze therapie werkt ondersteunend bij kinderen met o.a.: onbegrepen pijnklachten, overbelasting in prikkelverwerking, weinig energie/uitputting/vermoeidheid, slaapproblemen en ontwikkelingsproblemen. 

Sherborne: Deze bewegingspedagogiek is ontwikkeld als therapeutische spelvorm om kinderen onder ander met autisme (spectrum stoornis) en ook ouders en kinderen met hechtingsproblemen te helpen hun relatieproblemen in een proces van verandering te brengen.

Coachend gesprek Bij middelbare scholieren zet ik coaching in, bijvoorbeeld in combinatie met ademhalings of ontspanningsoefeningen, om weer in herstel en ‘eigen kracht’ te komen.

Sensomotorische informatieverwerkingstherapie

In de sensorische informatieverwerkingstherapie worden de zintuigen van kinderen op allerlei manieren geprikkeld door te spelen met uitdagend sensorisch materiaal.

Vanuit de informatie en het inzicht hoe gevoelig een kind is voor zintuigelijke prikkels. wordt een plan gemaakt waarbij zintuigelijk overgevoelige kinderen in een veilige en voorspelbare omgeving uitgedaagd worden om de prikkels waar ze overgevoelig voor zijn te leren verdragen waarna ze leren waarnemen. Als kinderen ondergevoelig zijn voor prikkels dan wordt hen geleerd om deze te leren waarnemen en gewaar te worden.De onderste zintuigen, de tastzin, levenszin, bewegingszin en evenwichtszin staan voorop in de therapie. Het effect van de therapie kan zijn dat de sensorische informatieverwerking meer in balans komt waardoor het kind zich beter kan verbinden met zijn lichamelijkheid. De therapie ervaringen worden besproken met de ouders. Samen wordt gekeken hoe ouders thuis hun kind kunnen helpen de prikkelverwerking in balans te houden. Sensorische informatieverwerkingstherapie wordt veel toegepast bij overgevoeligheid, hoogsensitiviteit, onrust, ADHD klachten, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en contactproblemen.

Afspraken Corona (klik voor meer info)